Privacy voorwaarden

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Persoonlijke data zijn alle informatie die u identificeert en/of gebruikt kan worden om u te identificeren.

We respecteren uw zorgen over privacy; dit privacybeleid beschrijft de procedures en het beleid met betrekking tot de informatie die wij verzamelen van of over onze klanten en het gebruik van onze producten en diensten.

We verzamelen persoonlijke informatie om de volgende redenen:

om te voldoen aan de wet;
uitvoering van contractuele verplichtingen; en
om met u te communiceren

 

Marketingactiviteiten
Bij HDL Nederland houden wij u graag geïnformeerd door middel van e-mails, nieuwsbrieven of aanbiedingen.
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij gebruik maken van cookies, analytics tool en andere soortgelijke technologieën om ons te helpen bij het leveren en verbeteren van onze digitale diensten.

Analytics tools: Wij gebruiken analytics-diensten voor websites en applicaties geleverd door derden die cookies en gelijksoortige technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over website- of applicatiegebruik en om trends te melden, zonder de afzonderlijke bezoekers te identificeren. De derden die ons deze diensten verlenen, kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van websites van derden.
Meer informatie over de praktijken van Google ten aanzien van deze informatieverwerking en hoe eventueel af te melden, vindt u op; https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Indien u wenst om geen marketingcommunicatie van HDL Nederland te ontvangen, kunt u contact opnemen met de servicedesk of gebruik maken van de uitschrijfmogelijkheid onderaan de betreffende e-mail die u ontvangt.

Verwerken van persoonsgegevens
HDL Nederland BV (hr 61399213) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Dit omvat uw voor- en achternaam, telefoonnummer, zakelijk e-mailadres. Informatie aangaande uw bedrijf; bedrijfsnaam, adresgegevens, bankrekening, website en telefoonnummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in e-mail correspondentie.

Verwerken van gegevens is een breed begrip. We doelen op het verzamelen, vastleggen, bewerken of wijzigen, opvragen, gebruik, combineren  of wissen van gegevens. Wanneer HDL Nederland verwerking van uw persoonlijke informatie uitvoert, doen wij dit in lijn met de relevante privacy regelgeving.

Wij verzamelen informatie die betrekking hebben op uw interesse, uw mogelijke aankoop en het gebruik van onze producten en diensten. Afhankelijk van de producten en diensten die u aanvraagt, bezit of gebruikt, hoeven niet alle soorten informatie betrekking te hebben op u.

In het geval van een zakelijke of professionele partij, verzamelen wij ook persoonlijke data aangaande de betrokken individuen van het bedrijf zoals bijvoorbeeld geautoriseerde vertegenwoordigers, uiteindelijk belanghebbenden en dergelijke.

Wij kunnen op verschillende manieren informatie verzamelen van of over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail). We vragen of verwerken géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens gerelateerd aan burgeridentificatienummers, strafblad, geslacht, gezondheid, geloofs-, filosofische- of politieke overtuiging, seksuele voorkeur of etnische achtergronden.

Inzien, verwijderen, overdragen of wijzigen van uw persoonlijke data
Wanneer u uw gegevens wenst aan te passen, kunt u contact opnemen met de servicedesk waarna u geïnformeerd wordt over de benodigde stappen om deze wijziging door te voeren.

HDL Nederland BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. We zijn onder de Nederlandse wetgeving verplicht de facturatiegegevens van onze klanten voor tenminste 5 jaar te bewaren. Mocht u de verwijdering van uw gegevens wensen, dan zal HDL Nederland eerst nagaan of dit mogelijk is met in achtneming van de wettelijke verplichtingen.

Met wie delen wij informatie?
Kredietcontrole: Er zijn gevallen waarbij HDL Nederland externe databronnen gebruikt zoals voor controles bij de Kamer van Koophandel of wanneer een kredietcontrole nodig is.

Wanneer HDL Nederland een kredietcontrole (BKR) uitvoert zal deze informatie altijd met de hoogste mate van vertrouwelijkheid worden behandeld. Elk individu die toegang heeft tot deze informatie zal hier uitsluitend gebruik van maken voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden en zorgen dat deze verwerking in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u vragen heeft over wanneer er BKR controles worden uitgevoerd kunt u contact opnemen met de servicedesk.

Dienstverleners: Wanneer wij een dienstverlener gebruiken om te assisteren, heeft HDL Nederland als doel u hierover te informeren en het delen van persoonlijke informatie strikt te beperken tot dat wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de specifieke taak.

HDL Nederland BV verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 

Beschermen van uw persoonlijke data
Wij besteden veel tijd en middelen om te zorgen dat er voldoende maatregelen genomen worden om onze systemen, en de persoonlijke data die wij beheren, te beveiligen. In het geval dat er een datalek plaatsvindt, zullen wij hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken cliënten op de hoogte stellen. Daarnaast hebben alleen bevoegde werknemers rechten om uw persoonlijke data in te zien en te verwerken.

Light Technology Nederland BV

Droogdokkeneiland 6
5026 SR Tilburg

 

Tel:  +31 (0)13 59 00 130
E-mail: info@light-technology.nl

 

BTW nr.: NL805480699B01
Kvk nr.: 18046723

VOLG ONS OP: